Publicaţii

Cărți:

 1. Negară A. Compendium de geriatrie. Ch.: Centrul Editorial-Poligrafic Medicină, 2012. 360 p. ISBN 978-9975-113-52-6.

Ghid practic:

 1. Negară A.; Blaja-Lisnic Natalia; Lupaşcu-Volentir Felicia; Coşciug Elena; Şoric Gabriela. Indicații metodice “Principiile evaluării geriatrice complexe”, 2013; 100 pag.

Lucrări metodico-didactice:

 1. NEGARĂ, A.; GREJDEANU, T.; BLAJA-LISNIC, N.; MARGINE, L.; SOCHIRCĂ L.; LUPACESCU, I. Impactul medico-social al populaţiei vârstnice. Curierul medical. 2012, 3 (327), 260-262, ISSN: 1875-0666.
 2. MANIUC O.; NEGARĂ, A.; BODRUG, N.; ŞORIC, G.; LUPAŞCU-VOLENTIR, F.; COŞCIUG E. Hipertensiunea arterială sistolică izolată la vârstnici din Republica Moldova. Aspecte epidemiologice şi corelaţionale cu sindroamele mari geriatrice. Anale ştiinţifice USMF „N. Testemiţanu”. 2012, 3, 37-42. ISSN 1857-1719.
 3. MANIUC, O.; NEGARĂ, A.; LUPAŞCU-VOLENTIR, F.; COŞCIUG E.; ŞORIC, G.; LUNGU V. Dereglările cognitive la vârstnicii cu hipertensiune arterială sistolică izolată din Republica Moldova. Arta medica. 2012, 2 (49), 40-41.
 4. COŞCIUG E.; MANIUC, O.; NEGARĂ, A.; LUPAŞCU-VOLENTIR, F.; ŞORIC, G.; VÂRTOSU P. Ponderea insuficienţei cardiace cronice (ICC) la vârstnicii cu hipertensiune arterială sistolică izolată şi cardiopatie ischemică şi implicaţia factorilor de risc cardiovasculari în dezvoltarea ICC. I Conferinţă Internaţională de Geriatrie şi Gerontologie din Republica Moldova cu tema ″Abordarea multidisciplinară a pacientului vârstnic″. 21 septembrie 2012, Chișinău, p. 29.
 5. LUPAŞCU-VOLENTIR, F.; NEGARĂ, A.; ŞORIC, G.; COŞCIUG E.; MANIUC, O.; ZLATOVCENA A. Particularităţi de tratament al pacienţilor cu hipertensiune arterială sistolică izolată la vârstnici. Arta medica. 2012, 2 (49), 40.
 6. BLAJA-LISNIC, N.; NEGARĂ, A.; LUPAŞCU-VOLENTIR, F.; ŞORIC, G.; MANIUC, O.; COŞCIUG E. Evaluarea geriatrică complexă la pacienţii din secţia de geriatrie a centrului naţional de geriatrie şi gerontologie din Moldova. A XXXVI Conferinţă Naţională de Geriatrie şi Gerontologie «Pacientul vârstnic: Prevenţie şi intervenţie». 14-16 octombrie 2011, 311, Bucureşti, România.
 7. ŞORIC, G.; BLAJA-LISNIC, N.; NEGARĂ, A.; MANIUC, O.; COŞCIUG, E.; LUPAŞCU-VOLENTIR, F. Abordarea globală a pacientului vârstnic cu căderi. Anale Ştiinţifice USMF „N. Testemiţanu”. 2011, 3, 673-677. ISSN 1857-1719.
 8. NEGARĂ, A.; GREJDIANU, T.; BLAJA-LISNIC, N.; MARGINE, L.; LAVRIC, A. Actorii principali în menţinerea bunăstării şi sănătăţii generaţiei în vârstă. Curierul medical, Chişinău, Nr.3 (315), 2010, p.11 – 14;
 9. BLAJA-LISNIC, N.; NEGARĂ, A.; GREJDIANU, T.; LUPAŞCU-VOLENTIR, F.; ŞORIC, G.; ABRAŞ, M.  Sindrom de fraglilitate. Factorii de risc. Analele ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Probleme actuale în medicina internă. Chişinău, Volumul 3, 2010, p.122-130.
 10. BLAJA-LISNIC, N.; NEGARĂ, A.; PARASCA, V.; BODRUG, N.; GREJDIANU, F. LUPAŞCU-VOLENTIR, F.; ŞORIC, G.; MANIUC, O. Particularităţile demografice ale populaţiei vârstnice din Mnoldova şi corelaţia cu problemele mari geriatrice. Curierul medical, Chişinău, Nr.3 (315), 2010, p.84 – 88;
 11. BLAJA-LISNIC, N.; ANDRIEŞ, L.; SAMOTÎIA, E. Community-acquired pneumonia in elderly patients: clinica, bacteriological and immunologic aspects. The XV International Congress on Rehabilitation in Medicine and Immunorehabilitation and the III World Asthma and COPD Forum (Dubai, UAE, April 24-27, 2010)
 12. BLAJA-LISNIC, N.; NEGARĂ, A.; PARASCA, V.; BODRUG, N.; GREJDIANU, F. The main results after the implementation of the standards of the comprehensive geriatric evaluation in the geriatric departments. Materialele Congresului Internaţional de Geriatrie şi Gerontologie, Bucureşti, 17-18 iunie 2010, p. 28
 13. NEGARĂ, A.; NEGARĂ, A.; BLAJA-LISNIC, N. Riscul Infectării HIV/SIDA pentru populaţia vârstnică din Moldova. Materialele Congresului Internaţional de Geriatrie şi Gerontologie, Bucureşti, 17-18 iunie 2010, p. 66
 14. BLAJA-LISNIC, N.; NEGARĂ, A.; GREJDIANU, F.; LUPAŞCU-VOLENTIR, F.; ŞORIC, G.; MANIUC, O.  Populaţia vârtsnică din Republica Moldova, polipatologie şi evaluare medico-socială. Analele ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Vol. 3. Probleme actuale în medicina internă. Chişinău,  2009, p. 473
 15. NEGARĂ, A.; GREJDIANU, F.; CELAC A.; BLAJA-LISNIC, N.; LUPAŞCU-VOLENTIR, F.; ŞORIC, G.; MANIUC, O.  Aspectele medico-sociale ale populaţiei vârstnice ca probleme de sănătate publică. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni”, Chişinău, 15 – 16 octombrie 2009, p. 188