Istoric

Cursul de Geriatrie şi Gerontologie a fost fondat în cadrul Facultăţii de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie de la 01.01.2009, prin Decizia Consiliului Ştiinţific al USMF „Nicolae Testemiţeanu”, nr. 10 din 10.12.2008 în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 469 din 25.12.2007 „Cu privire la crearea Centrului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie”.

Cursul este şi o subdiviziune a Centrului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie pentru instruirea universitară şi postuniversitară în domeniul Geriatrie şi Gerontologiei, formarea medicilor geriatri licenţiaţi pentru necesităţile sistemului medical geriatric din Republica Moldova.

În baza Cursului de Geriatrie şi Gerontologie sunt instruiţi atît studenţii an. VI, Facultatea Medicină nr. 1 şi 2, cu o durată a modulului de 5 zile, cît şi rezidenţii, specializarea Medicină de Familie la an. III de studii, pe o perioadă de 10 zile. Cursul oferă posibilitatea pentru medicii practicieni de diferite specializări de instruire în domeniul Geriatriei şi Gerontologiei la 7 cicluri de perfecţionare tematică în mai multe domenii ale geriatriei clinice.

Şeful Cursului de Geriatrie şi Gerontologie este dr. med., conf. univ. Anatolie Negară, Director al Centrului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie.

Colaboratorii Cursului de Geriatrie şi Gerontologie la al 4 an de activitate au organizat şi desfăşurat I Conferinţă Internaţională în domeniul Geriatriei la 21.09.2012 cu participarea delegaţilor din Franţa, Olanda, România, Israel. În acelaşi an a fost publicat primul manual de Geriatrie din ţară.

Colaboratorii Cursului de Geriatrie și Gerontologie activează în cadrul proiectului instituțional cu tema: “Particularităţile patologiei cardiovasculare la vârstnici în corelaţie cu sindroamele mari geriatrice”.

Direcțiile de cercetare a Cursului de Geriatrie și Gerontologie sunt: 

  1. Studierea epidemiologiei, modului de apariţie, a particularităţilor clinice şi de tratament ale  hipertensiunii arteriale sistolice izolate la vârstnici.
  2. Studierea particularităţilor epidemiologice şi a factorilor de risc ai insuficienţei cardiace sistolo-diastolice la vârstnici în corelaţie cu sindroamele mari geriatrice.
  3. Studierea particularităţilor patologiei cardiovasculare la vârstnici în corelaţie cu sindroamele mari geriatric și rolul terapiei cu diuretice, inhibitorii enzimelor de conversie, glicozide cardiace, betablocante, nitrați și preparate vasculare.
  4. Studierea patologiei cardiovasculare în corelație cu polipatologia frecvent întâlnită la vârstnici.