Cercetare

Colaboratorii Cursului de Geriatrie și Gerontologie activează în cadrul proiectului instituțional cu tema: “Particularităţile patologiei cardiovasculare la vârstnici în corelaţie cu sindroamele mari geriatrice”.

Direcțiile de cercetare a Cursului de Geriatrie și Gerontologie sunt: 

  1. Studierea epidemiologiei, modului de apariţie, a particularităţilor clinice şi de tratament ale  hipertensiunii arteriale sistolice izolate la vârstnici.
  2. Studierea particularităţilor epidemiologice şi a factorilor de risc ai insuficienţei cardiace sistolo-diastolice la vârstnici în corelaţie cu sindroamele mari geriatrice.
  3. Studierea particularităţilor patologiei cardiovasculare la vârstnici în corelaţie cu sindroamele mari geriatric și rolul terapiei cu diuretice, inhibitorii enzimelor de conversie, glicozide cardiace, betablocante, nitrați și preparate vasculare.
  4. Studierea patologiei cardiovasculare în corelație cu polipatologia frecvent întâlnită la vârstnici.